Yêu cầu in và gia công

Loại sản phẩm


Thời gian nhận hàng


Kỹ thuật in

Số trang

Số màu bìa

Số màu ruột

Kích thước


Vật liệu

Giấy bìa

Độ dày bìa

Giấy ruột

Độ dày ruột


Gia Công

Đóng quyển


Số lượng
Đơn vị
Cái

contact adcom on zalo
contact adcom on messenger